Chợ Trời HN.vn Website dễ tìm kiếm</br> và dễ dàng đặt hàng nhất
Chợ Trời HN.vn Website dễ tìm kiếm
và dễ dàng đặt hàng nhất
Mua linh kiện điện tử Giá cả hợp lý,</br>đa dạng sản phẩm
Mua linh kiện điện tử Giá cả hợp lý,
đa dạng sản phẩm
Giao hàng COD Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Toàn Quốc
Giao hàng COD Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Toàn Quốc

Linh Kiện Điện Tử 3M

1.190.000₫

1.400.000₫

1.190.000₫

1.400.000₫

1.090.000₫

1.500.000₫

719.000₫

750.000₫

569.000₫

700.000₫

KIT Arduino DUE 2013 R3 ARM32

426.550₫

500.000₫

Kit học tập 8051 bản Pro

379.000₫

400.000₫

Combo Arduino Uno R3 Dán + ...

369.000₫

450.000₫