Vi điều khiển là gì ? Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chíp, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vi điều khiển, thực chất, là một hệ thống bao gồm một vi xử lý có hiệu suất đủ dùng và giá thành thấp (khác với các bộ vi xử lý đa năng dùng trong máy tính) kết hợp với các khối ngoại vi như bộ nhớ, các mô đun vào/ra, các mô đun biến đổi số sang tương tự và tương tự sang số,... Ở máy tính thì các mô đun thường được xây dựng bởi các chíp và mạch ngoài. Danh Mục Sản Phẩm Vi điều khiển - Nhúng được chia làm 3 Phần cơ bản: Kit Phát triển Với mục kit phát triển chúng ta chia làm 8 loại Kit Phát Triển gồm AVR 8051 PIC ARM-STM Arduino Raspbery Phụ kiện kit Nano - Pi Mạch Nạp Với mục mạch nạp chúng ta chia làm 5 loại mạch nạp gồm Mạch nạp 8051 Mạch nạp AVR Mạch nạp PIC Mạch nạp STM-ARM Mạch nạp MSP430 Vi điều khiển Với mục Vi điều khiển chúng ta chia làm 5 loại Vi điều khiển gồm Vi điều khiển 8051 Vi điều khiển AVR Vi điều khiển STM Vi điều khiển PIC-DSPIC Vi điều khiển MSP430 Linh Kiện Điện Tử 3M tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các loại Vi Điều Khiển với giá cả cạnh tranh, đa dạng sản phẩm....

Vi điều khiển là gì ?

Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chíp, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vi điều khiển, thực chất, là một hệ thống bao gồm một vi xử lý có hiệu suất đủ dùng và giá thành thấp (khác với các bộ vi xử lý đa năng dùng trong máy tính) kết hợp với các khối ngoại vi như bộ nhớ, các mô đun vào/ra, các mô đun biến đổi số sang tương tự và tương tự sang số,... Ở máy tính thì các mô đun thường được xây dựng bởi các chíp và mạch ngoài.

Danh Mục Sản Phẩm Vi điều khiển - Nhúng được chia làm 3 Phần cơ bản:

Kit Phát triển

Với mục kit phát triển chúng ta chia làm 8 loại Kit Phát Triển gồm

 • AVR
 • 8051
 • PIC
 • ARM-STM
 • Arduino
 • Raspbery
 • Phụ kiện kit
 • Nano - Pi

Mạch Nạp

Với mục mạch nạp chúng ta chia làm 5 loại mạch nạp gồm

 • Mạch nạp 8051
 • Mạch nạp AVR
 • Mạch nạp PIC
 • Mạch nạp STM-ARM
 • Mạch nạp MSP430

Vi điều khiển

Với mục Vi điều khiển chúng ta chia làm 5 loại Vi điều khiển gồm

 • Vi điều khiển 8051
 • Vi điều khiển AVR
 • Vi điều khiển STM
 • Vi điều khiển PIC-DSPIC
 • Vi điều khiển MSP430

Linh Kiện Điện Tử 3M tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các loại Vi Điều Khiển với giá cả cạnh tranh, đa dạng sản phẩm....

 


Vi điều khiển - Nhúng

1.099.990₫

1.400.000₫

1.090.000₫

1.500.000₫

1.049.000₫

1.400.000₫

990.000₫

719.000₫

750.000₫

499.000₫

650.000₫

426.550₫

500.000₫

369.000₫

450.000₫

319.000₫

330.000₫

299.000₫

400.000₫

235.000₫

270.000₫

184.999₫

179.000₫

200.000₫

179.000₫

240.000₫

179.000₫

220.000₫

169.000₫

250.000₫