Tài liệu chi tiết cách sử dụng module max6675, tcs230

Thứ Sáu, 02/02/2018
Module MAX6675 + TCS230 Module MAX6675 cùng với dây nhiệt điện trở M6 dùng để đo nhiệt độ từ 0-300*C. ...

Tìm hiểu cách sử dụng module hc05, hc06 chi tiết

Thứ Sáu, 02/02/2018
Module Bluetooth HC05, HC06 Module Bluetooth ứng dụng giao tiếp với Arduino điều khiển bật tắt thiết bị qua điện thoại...

Hướng dẫn sử dụng Module GY906, GY86, GY89, TCS34725

Thứ Sáu, 02/02/2018 - Diễn

Module GY906 + GY86 + GY89 + TCS34725 Để sử dụng các module này, các bạn thêm thư viện .ZIP trong thư mục Lib vào Arduino IDE để sử dụng. Thư viện gồm: Thư viện của TCS34725 Thư viện của GY89 Thư viện của GY906 ...

Hướng dẫn sử dụng module GY85, GY68, MPU6050, ADXL345

Thứ Sáu, 02/02/2018 - Diễn

Module GY85 + GY68 + MPU6050 + ADXL345 Để sử dụng các module này, các bạn thêm thư viện .ZIP trong thư mục Lib vào Arduino IDE để sử dụng. Thư viện gồm: Thư viện của GY68 Thư viện của GY85 Thư viện MPU6050 Thư...

Ứng dụng của module wifi esp8266

Thứ Sáu, 02/02/2018 - Diễn

Module wifi ESP8266 trong ví dụ này mình sử dụng sẵn Firmware AT của ESP8266, sử dụng trực tiếp các lệnh AT để điểu khiển mà không dùng đến thư viện. Lưu ý: Khi sử dụng các bạn cần nối điện trở 100k vào chân EN và nối với ...

Tìm hiểu module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí

Thứ Tư, 31/01/2018 - Diễn

Module DHT11 + DHT12 + LM35 + DS18B20 Module DHT11 đo Nhiệt độ độ ẩm không khí. Module DHT12 đo Nhiệt độ độ ẩm không khí giao tiếp theo I2C. LM35 đo nhiệt độ môi trường bằng cách đo điện áp đầu r...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
DANH MỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM