Matrix phím, ma trận bàn phím 1,2,3,4x4 và nguyên lý hoạt động Ma trận bàn phím , hay còn gọi là matrix phím là module tổ hợp nhiều nút nhấn theo hàng và cột. Lâu nay chúng ta quen với các nút nhấn đơn nhưng trong cuộc sống rất nhiều thiết bị cần sử dụng nhiều nút nhấn việc có nhiều nút nhấn cũng như tiết kiệm được chân vi điều khiển là một bài toán đặt ra đối với 1 bài tập vi điều khiển lớn. Việc ghép nối giao tiếp với bàn phím với vi xử lý được ghép nối thành 1 ma trận hay gọi là ma trận phím ! Một ma trận ''n'' hàng và ''m'' cột có thể ghép với nhau tối đa m*n phím chức năng. Bài viết sẽ giúp cho các bạn tham khảo cách quét ma trận phím đầu vào. - Nguyên lý quét phím chức năng của Matrix phím Để đọc giá trị của phím bấm ta sẽ sử dụng thuật toán “ quét phím ”. Có 2 cách quét phím là quét theo cột hay quét theo hàng. Ở đây tôi nói về quét hàng, quét cột cũng hoàn toàn tương tự. - Ta lần lượt xuất tín hiệu mức 0 ra các hàng (khi một hàng là mức 0 thì tất cả các hàng khác phải là mức 1). Sau đó kiểm tra các cột nếu cột nào có mức logic 0 thì phím có tọa độ hàng và cột đó được ấn. - Các loại Ma Trận phím Ma trận bàn phím phím rất đa dạng phân chia theo số phím chức năng: + Bàn Phím Ma Trận 1x4 + Bàn Phím Ma Trận 3x4 + Bàn Phím Ma Trận 4x4 + Bàn Phím Ma Trận 5x4 Có thể sử dụng trong điều khiển thiết bị , bàn phím nhập mã số , ... Bạn sẽ được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng và code lập trình khi đến với Linh kiện điện tử 3M.

Matrix phím, ma trận bàn phím 1,2,3,4x4 và nguyên lý hoạt động

Ma trận bàn phím, hay còn gọi là matrix phímmodule tổ hợp nhiều nút nhấn theo hàng và cột. Lâu nay chúng ta quen với các nút nhấn đơn nhưng trong cuộc sống rất nhiều thiết bị cần sử dụng nhiều nút nhấn việc có nhiều nút nhấn cũng như tiết kiệm được chân vi điều khiển là một bài toán đặt ra đối với 1 bài tập vi điều khiển lớn. Việc ghép nối giao tiếp với bàn phím với vi xử lý được ghép nối thành 1 ma trận hay gọi là ma trận phím! Một ma trận ''n'' hàng và ''m'' cột có thể ghép với nhau tối đa m*n phím chức năng. Bài viết sẽ giúp cho các bạn tham khảo cách quét ma trận phím đầu vào.

- Nguyên lý quét phím chức năng của Matrix phím

Để đọc giá trị của phím bấm ta sẽ sử dụng thuật toán “quét phím”. Có 2 cách quét phím là quét theo cột hay quét theo hàng. Ở đây tôi nói về quét hàng, quét cột cũng hoàn toàn tương tự.
- Ta lần lượt xuất tín hiệu mức 0 ra các hàng (khi một hàng là mức 0 thì tất cả các hàng khác phải là mức 1). Sau đó kiểm tra các cột nếu cột nào có mức logic 0 thì phím có tọa độ hàng và cột đó được ấn.

- Các loại Ma Trận phím

Ma trận bàn phím phím rất đa dạng phân chia theo số phím chức năng:

+ Bàn Phím Ma Trận 1x4

+ Bàn Phím Ma Trận 3x4

+ Bàn Phím Ma Trận 4x4

+ Bàn Phím Ma Trận 5x4

Có thể sử dụng trong điều khiển thiết bị , bàn phím nhập mã số , ...

Bạn sẽ được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng và code lập trình khi đến với Linh kiện điện tử 3M.


Module Matrix Phím, ma trận bàn phím

19.000₫

25.000₫

14.990₫

20.000₫

28.000₫

40.000₫

22.000₫

30.000₫

18.000₫

21.000₫