Hướng dẫn sử dụng module GY85, GY68, MPU6050, ADXL345

Đăng bởi Diễn vào lúc 02/02/2018

Module GY85 + GY68 + MPU6050 + ADXL345

Để sử dụng các module này, các bạn thêm thư viện .ZIP trong thư mục Lib vào Arduino IDE để sử dụng. Thư viện gồm:

  • Thư viện của GY68
  • Thư viện của GY85
  • Thư viện MPU6050
  • Thư viện cho LCD Nokia 5110

 

Hướng dẫn sử dụng module GY85, GY68, MPU6050, ADXL345 1

 

Tất cả module sử dụng giao tiếp I2C để giao tiếp với Arduino.

Module GY-85 cảm biến 9 trục tự do tích hợp 3 cảm biến:

  • Cảm biến gia tốc ITG3200
  • Cảm biến góc nghiêng ADXL345
  • Cảm biến từ trường HMC5883L

Code mẫu các bạn mở Examples trong thư viện GY-85-arduino-master.zip

 

Hướng dẫn sử dụng module GY85, GY68, MPU6050, ADXL345 2

Module GY-68 (BMP180) là module cảm biến áp suất , thư viện sẽ giúp chúng ta đọc được giá trị Nhiệt độ, Áp suất không khí và độ cao so với mặt nước biển tại điểm đo.

Code mẫu các bạn mở Examples trong thư viện của GY-68 của Adafruit.

 

Module MPU6050 (GY-521) cảm biến gia tốc góc.

Code mẫu các bạn mở Examples trong thư viện MPU6050 của KalmanFilter

Trong ví dụ cần thêm file I2C.ino để hỗ trợ việc giao tiếp I2C với MPU6050.

Hướng dẫn sử dụng module GY85, GY68, MPU6050, ADXL345 3

 

Hướng dẫn sử dụng module GY85, GY68, MPU6050, ADXL345 5

 

Module ADXL345 là module cảm biến độ nghiêng 3 trục.

Hướng dẫn sử dụng module GY85, GY68, MPU6050, ADXL345 6

 

Tải file mạch: TẠI ĐÂY

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
DANH MỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM
zalo
Hotline
0963 288 854