MOSFET IRF740 TO-220 10A 400V N-CH 

1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 MOSFET IRF740 TO-220 10A 400V N-CH   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản   

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: I= 10A
   
 •  Công suất cực đại: PD = 125W
   
 •  Điện áp cực đại:

  o  VDSS = 400 V

  o VGSS =  + 20 V

 
 

 

 MOSFET IRF740 TO-220 10A 400V N-CH

 

 

 

4.  Hướng dẫn ứng dụng

 •    Khi sử dụng cần lưu ý thứ tự chân của Transistor
   

5.  Datasheet:

Sản phẩm liên quan