MOSFET IRFP460 TO-247 20A 500V N-CH 

1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 MOSFET IRFP460 TO-247 20A 500V N-CH   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản


   

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: I= 20A
   
 •  Công suất cực đại: PD = 250W
   
 •  Điện áp cực đại:

  o  VDSS = 500 V

  o VGSS = + 20V

 
 

 

 MOSFET IRFP460 TO-247 20A 500V N-CH

 

 

 

4.  Hướng dẫn ứng dụng

 •    Khi sử dụng cần lưu ý thứ tự chân của Transistor


   

5.  Datasheet:

Sản phẩm liên quan