MOSFET IRF1404 TO-220 202A 40V N-CH


 

1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 MOSFET IRF1404 TO-220 202A 40V N-CH   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản


   

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: I= 202A
   
 •  Công suất cực đại: PD = 333W
   
 •  Điện áp cực đại:

  o  VDSS = 40 V

  o VGSS = + 20V

 
MOSFET IRF1404 TO-220 202A 40V N-CH

 


4.  Hướng dẫn ứng dụng

 •    Khi sử dụng cần lưu ý thứ tự chân của Transistor


   

5.  Datasheet:

Sản phẩm liên quan