MOSFET 2N60 TO-220 1.9A 600V N-1CH 

1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 MOSFET 2N60 TO-220 1.9A 600V N-1CH   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản


   

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: I= 2A
   
 •  Công suất cực đại: PD = 45W
   
 •  Điện áp cực đại:

  o  VDSS = 600 V

  o VGSS = + 30V

 
MOSFET 2N60 TO-220 1.9A 600V N-1CH ( K3P9-1-1.5G )

 

 

 

4.  Hướng dẫn ứng dụng

 •    Khi sử dụng cần lưu ý thứ tự chân của Transistor


   

5.  Datasheet:

Sản phẩm liên quan