8N60 TO220 MOSFET N-CH 7.5A 600V 

1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 8N60 TO220 MOSFET N-CH 7.5A 600V   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản


   

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: I= 8A
   
 •  Công suất cực đại: PD = 147W
   
 •  Điện áp cực đại:

  o  VDSS = 600 V

  o VGSS =  + 30 V

 
 

 

 8N60 TO220 MOSFET N-CH 7.5A 600V

 

 

 

4.  Hướng dẫn ứng dụng

 •    Khi sử dụng cần lưu ý thứ tự chân của Transistor


   

5.  Datasheet: 

Sản phẩm liên quan