Tương tự như Transistor dùng để Đóng - Mở dòng điện nhưng chịu dòng lớn hơn ( vài Ampe là chuyện nhỏ ).

- Điện Áp ra: 30V.
- Dòng ra: 5A.
- Kiểu Chân: Chân dán SOT23.

Sản phẩm liên quan