Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

   Với sự phát triển của công nghệ máy tính, cổng song song và nối tiếp trên PC từ từ biến mất, và bây giờ ngay cả những máy tính để bàn cổng song song là rất hiếm. Nhưng đối với các kỹ sư, các giao diện song song và nối tiếp là rất cần thiết, đặc biệt là cổng nối tiếp. Đối với không có máy tính nối tiếp, các giải pháp thuận tiện nhất là sử dụng USB để con chip nối tiếp đến một cổng nối tiếp ảo ra, nhiều nhà sản xuất đã sản xuất một con chip như vậy, chẳng hạn như LABS silicon loạt CP210x, TUSB3410 TI, loạt FT232 FTDI của, prolific là PL230x loạt, Echo của ARK3116 . Từ quan điểm ổn định , các loạt đáng tin cậy nhất hoặc FT232, bạn có thể sử dụng các trình sửa lỗi cho nó yên tâm mà không lo lắng về một màn hình màu xanh xuất hiện.
    FT232R chip là một giải pháp đơn chip, việc sử dụng chung của các nhu cầu cơ bản của thiết bị ngoại vi, và thậm chí tinh, điện trở chấm dứt USB được đặt trong các sản phẩm EEPROM đã được tích hợp . FT232R Có một số tính năng hữu ích hơn, chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng dữ liệu FT232R.

 

Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

Mặt Sau Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

Mặt Sau Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

Thông số kĩ thuật:

  • Module USB TO COM FT232 RL
  • Sử dụng USB 2.0 Chip FT232RL mới nhất, USB cung cấp điện sử dụng cầu chì 500mA (FUSE) để bảo vệ USB của bạn! hiệu suất ổn định hơn !
  • USB2TTL có bảo vệ quá dòng.
  • Module FT232  sử dụng một thiết kế mới, sử dụng USB 2.0 Chip FT232RL tốt nhất, các USB được chuyển vào cổng nối tiếp. 
  • PCB kích thước: 17mm nhân 32.5mm

 Trên Tay Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

 Trên Tay Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ Giá Rẻ

Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ Giá Rẻ

Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

Module USB TO COM FT232 RL 3V3 - 5V - Đỏ

Sản phẩm liên quan