Module Điều Khiển Động Cơ L298 

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L298

 Hình ảnh thực tế của module

 


Thông số kĩ thuật:

     • Có 2 bộ cầu H
      • Sử dụng IC công suất L298N (ST NEW)
      • Điện áp tín hiệu 5V/ 0mA-36mA
      • Điện áp hoạt động động cơ 5V-35V
      • Dòng điều khiển động cơ 2A/1 mạch cầu H
      • Nhiệt độ hoạt động -20 tới +135
      • Công suất đầu ra 1 cầu H 25W
      • Trọng lượng 30g
      • Kích thước 43*43*27mm


Mô tả :

MODULE ĐỘNG CƠ L298

 Sơ đồ nối chân MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L298

    1. DC motor 1 "+" hoặc stepper motor A+
     2. DC motor 1 "-" hoặc stepper motor A-
     3. 12V jumper - tháo jumper qua nếu sử dụng nguồn trên 12V. Jumper này dùng để cấp nguồn cho IC ổn áp tạo ra nguồn 5V  nếu nguồn              trên 12V sẽ làm cháy IC Nguồn
     4. Cằm dây nguồn cung cấp điện áp cho motor vào đây từ 6V đến 35V.
     5. Cắm chân GND của nguồn vào đây
     6. Ngõ ra nguồn 5V, nếu jumper đầu vào không rút ra.  
     7. Chân Enable của Motor 1, chân này dùng để cấp xung PWM cho motor nếu dùng VDK thì rút jumper ra và cắm chân PWM vào đây.                Giữ nguyên khi dùng với động cơ bước
     8.   IN1
     9.   IN2
     10. IN3
     11. IN4
     12. Chân Enable của Motor 2, chân này dùng để cấp xung PWM cho motor nếu dùng VDK thì rút jumper ra và cắm chân PWM  vào đây.               Giữ nguyên khi dùng với động cơ bước
     13. DC motor 2 "+" hoặc stepper motor B+
     14. DC motor 2 "-" hoặc stepper motor B-


Ứng dụng : 

        Chế xe điều khiển, xe dò đường, các thiết bị sử dụng Motor DC hoặc động cơ bước… sử dụng kết hợp với vi điều khiển


Hướng dẫn giao tiếp modul với 8051 :

Modul điều khiển động cơ L298 được tích hợp 2 mạch cầu H, có khả năng điều khiển 2 động cơ DC và 1 động cơ bước. Dòng ra tối đa 2A và nguồn cấp có thể từ 5 đến 35V. Động cơ A được điều khiển bằng cách cấp các mức điện áp 1 và 0 vào 2 chân IN1 IN2 . Tương tự động B được điều khiển bằng cách cấp mức 1, 0 vào IN3 IN4. Đảo các mức 1 , 0 này sẽ làm động cơ đảo chiều và có thể điều khiển tốc độ động cơ bằng cách cấp xung trực tiếp vào các chân IN. Chân Enable còn có tác dụng “phanh” gấp động cơ. Khi đưa chân Enable tương ứng với động cơ xuống mức 0 .


Code điều khiển động cơ DC 3V quay với tốc độ chậm ( băm xung) và cứ 10s đảo chiều 1 lần đồng thời 2 led sáng thay phiên khi động cơ đảo chiều.


Sơ đồ kết nối :

Các bạn có thể đưa các chân Enable lên Vcc bằng Jump nếu không cần sử dụng chức năng phanh gấp, và có thể không cần quan tâm đến 2 chân này nữa

Sơ đồ kết nỗi MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L298


Code giao tiếp :

Code điều khiển động cơ DC 3V quay với tốc độ chậm ( băm xung) và cứ 10s đảo chiều 1 lần đồng thời 2 led sáng thay phiên khi động cơ đảo chiều.

 

/**************************************************************** 
	Giao tiếp module lm298 với 8051 quay trái phải + băm xung
	Thach anh: 12.Mhz

	Writed by: Dao Nguyen
	Email: namlongschool98@gmail
    Date: 12/10/2016
 ******************************************************************/
 //hàm delay 1ms
#include <REGX51.H>
void CTR_delay(unsigned int CTR_t) 

 {
   unsigned int CTR_x,CTR_y;
   for(CTR_x=0;CTR_x<t;CTR_x++)
    {
      for(CTR_y=0;CTR_y<123;CTR_y++);
    }
 }
//hàm chinh
int CTR_i; // khai báo biến i
void main() //hàm chính
 {
     P1_0=0; 
	 P1_1=0; // đưa 2 chân P1_0 và P1_1 xuống 0
   while(1)    // vòn g lặp vô hạn
    {
    //Động cơ quay trái
	  for(CTR_i=0;CTR_i<200;CTR_i++)  //vòng lăp 200 lần mục đích cho đông cơ quay trong 4s
		{
		     P2=0xFE; //bật led 1
			 P1_0=1;  // đưa chân IN1 lên 1
			 CTR_delay(1); //trễ 1s
			 P1_0=0;  // đưa chân IN1 xuống 0
			 CTR_delay(20);
		}
       P1_0=0; // đưa chân IN1 xuống 0 
     //Động cơ quay phải
		for(CTR_i=0;CTR_i<200;CTR_i++)
		{
		     P2=0xFD;   // bật led 2 tắt led 1
			 P1_1=1;    // đưa chân IN 2 lên 1
			 CTR_delay(1);   //trễ 1s
			 P1_1=0;     //đưa IN 2 xuống 0
			 CTR_delay(20);  //trễ 1s
		}
    }
 }

 

L298 

 

 Module Điều Khiển Động Cơ

 

 Module Điều Khiển Động Cơ L298  giá rẻ

 

 

 Module Điều Khiển Động Cơ L298  chất lượng

Sản phẩm liên quan