Module Điều Khiển Động Cơ Bước Máy In 3D DRV8825

     Các DRV8825 bước điều khiển động cơ tấm hãng TI DRV8825 vi lưỡng cực ổ đĩa động cơ bước là một bước đột phá. Các module có một pinout và giao diện với A4988 bước sóng mang điều khiển động cơ của chúng tôi là gần như giống nhau, do đó nó có thể được sử dụng như là một hiệu suất cao trình đơn thả xuống nhiều tấm thay thế trong nhiều ứng dụng. DRV8825 có thể điều chỉnh hiện tại giới hạn, quá dòng và quá nhiệt bảo vệ, sáu vi độ phân giải (xuống còn 1/32 bước). Nó sử dụng 8,2-45 V, có thể cung cấp lên đến khoảng 1,5 mỗi giai đoạn không có tản nhiệt hoặc buộc không khí lưu lượng (đánh giá lên đến 2,2 khối lượng đã đủ làm mát bổ sung).

Đặc tính sản phẩm

1. Một đơn giản bước và điều khiển hướng giao diện 
2. Sáu nghị quyết bước khác nhau: bước đầy đủ, nửa bước, 1/4-bước 1/8-bước 1/16-STEP, 1/32-STEP. 
Giao diện trực tiếp với 3.CAN 3,3 V và 5 V hệ thống
4. quá nhiệt độ nhiệt tắt máy, tắt máy quá dòng, thấp áp khóa 
5. ngắn xuống mặt đất ngắn mạch bảo vệ tải 
6,4 lớp 2 oz đồng trên PCB, để cải thiện tản nhiệt 
7. hàn trần sau một IC điều khiển pad mặt đất trên dưới cùng của bảng mạch in 
8. kích thước module, pin và giao diện phù hợp với A4988 bước sóng mang điều khiển động cơ bằng nhiều cách 
9. kiểm soát hiện điều chỉnh cho phép bạn thiết lập một Potentiometer, cho phép bạn sử dụng các bước vào điện áp định mức của động cơ hay hơn, để đạt được một sản lượng tối đa tốc độ bước cao hơn hiện 
kiểm soát 10 thớt thông minh tự động chọn đúng chế độ hiện hành phân rã (nhanh hay chậm phân hủy phân rã) 
11. tối đa 45 V cung cấp điện áp 
12. điều chỉnh điện áp tích hợp (cần bất kỳ nguồn cung cấp điện áp logic bên ngoài)

Sản phẩm liên quan