BTA41600B 600V 41A TO-3P

+ Thống số :

- Điến áp 600V

- Dòng : 41A

- Kiêu chân : TO-3P

Sản phẩm liên quan