Module Điều Khiển Đóng Cắt Relay Bằng Cảm Biến Ánh Sáng V1

Giá

:

-0%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

Vui lòng chọn loại ở bên dưới để mua hàng

Kích thước

Module Điều Khiển Đóng Cắt Relay Bằng Cảm Biến Ánh Sáng

THÔNG SỐ

Hiện tại: 5V khi ít hơn 90mA (hành động tiếp không dưới 5mA)

 (Ít hơn 5mA khi tiếp không được kích hoạt) khi ít hơn 50mA 12V
 24V là ít hơn 30mA (hành động tiếp không dưới 5mA)

Nhiệt độ hoạt động: -20 xuất (phạm vi nhiệt độ hoạt động tối đa -30 ℃ -70 ℃) ℃ -60 ℃

Tải trọng: thường mở cổng rơle công suất tải tối đa: DC 0-30V / 10A, AC 0-250V / 10A

 Rơ le công suất tải tối đa cổng NC: DC 0-28V / 10A, AC 0-125V / 10A
 


 Module Điều Khiển Đóng Cắt Relay 12VDC Bằng Cảm Biến Ánh Sáng

HƯỚNG DẪN


 1, module photoresistor nhạy cảm với ánh sáng môi trường xung quanh, thường được sử dụng để phát hiện những thay đổi về độ sáng của ánh sáng môi trường xung quanh;

2, các module khi ánh sáng xung quanh đậm hơn ngưỡng quy định, tiếp sức, các thiết bị đầu cuối thông thường và thường bắt đầu vào (và thiết bị đầu cuối thường đóng là bị ngắt kết nối), khi ánh sáng môi trường xung quanh bên ngoài sáng hơn bộ giá trị ngưỡng, relay tắt, phổ biến và thường bắt đầu (thiết bị đầu cuối thường đóng ON);

3, phổ biến, thường mở, thường đóng cửa ba cảng là tương đương với một chuyển mạch dual-kiểm soát, tiếp sức cuộn dây khi có điện, phổ biến và dẫn mở bình thường, không có điện, các thiết bị đầu cuối thông thường và kết thúc dẫn thường đóng;

 

Module Điều Khiển Đóng Cắt Relay 12VDC Bằng Cảm Biến Ánh Sáng

Sản phẩm liên quan