Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

Giới thiệu cảm biến

  • DHT11 đo được giá trị độ ẩm từ 20% đến 90%RH và nhiệt độ từ 0oC đến 50oC.

  • Độ chính xác: ± 5%RH và ±2oC.

 DHT11

                                                      Hình ảnh thực tế của cảm biến

Thứ tự các chân của cảm biến DHT11

DHT11 có 4 chân: VCC, DATA, NC, GND (Hình 1).

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ -ĐỘ ĐỘ ẨM DHT11

Hình 1: Kích thước và sơ đồ chân DHT11.

  • VCC: Nguồn 3.3 - 5.5VDC

  • DATA: Chân dữ liệu

  • NC: Không sử dụng

  • GND: Nối đất, cực âm

Giao tiếp với Vi điều khiển

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ -ĐỘ ĐỘ ẨM DHT11

                                                                        Hình 2: Kết nối DHT11 với Vi điều khiển.

Cảm biến DHT11 chỉ sử dụng 1 dây giao tiếp để truyền và nhận dữ liệu. Quá trình giao tiếp diễn ra trong 3 bước.

cam bien nhiet do DHT11

                                              Hình 3: Quá trình truyền nhận tín hiệu DHT11 với VĐK.

Bước 1: VĐK gửi tín hiệu đến DHT11:

 DHT11

                                                 Hình 4: VĐK gửi tín hiệu đến DHT11 (màu đen),

DHT11 gửi tín hiệu phản hồi (màu xám).

Để bắt đầu quá trình giao tiếp , đầu tiên chúng ta phải gửi 1 xung đến DHT11.

Xung này từ mức cao (1) xuống mức thấp (0) ít nhất là 18ms, sau đó đưa lên mức cao và tiếp tục bước thứ 2.

Bước 2: Tín hiệu phản hồi từ DHT11: (Hình 4)

Sau khi gửi 1 xung bắt đầu từ VĐK, DHT11 sẽ gửi 1 xung phản hồi để bắt đầu đọc dữ liệu. Xung này có mức thấp 80us sau đó ở mức cao 80us.

Bước 3: Đọc dữ liệu:

  • Cấu trúc dữ liệu có 40 bit, tương đương 5 byte mỗi byte gồm 8 bit.

  • 2 byte đầu tiên là giá trị độ ẩm: byte 1 là phần nguyên, byte 2 là phần thập phân.

  • 2 byte tiếp theo là giá trị nhiệt độ: byte 3 là phần nguyên, byte 4 là phần thập phân.

  • Byte 5 là tổng của 4 byte trước, hay là tổng của Độ ẩm và Nhiệt độ. Nếu Byte 5 này không bằng tổng của 4 byte trước thì quá trình chuyển đổi bị lỗi, ngược lại thì đúng.

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ -ĐỘ ĐỘ ẨM DHT11

                                     Hình 5: Dữ liệu phản hồi bit “0”.

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ -ĐỘ ĐỘ ẨM DHT11

                                    Hình 6: Dữ liệu phản hồi bit “1”.

Sau khi gửi 40 bit dữ liệu, DHT11 sẽ gửi 1 xung có mức thấp là 50us sau đó lên mức cao và DHT11 sẽ ở trạng thái nghỉ, chờ đến khi lần giao tiếp tiếp theo.

Chương trình Đo Nhiệt độ - Độ ẩm hiển thị lên LCD1602 sử dụng 8051.

Sơ đồ nguyên lý:

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ -ĐỘ ĐỘ ẨM DHT11
Code chi tiết: 
http://www.mediafire.com/file/vj1t6go2j5b1jlo/CTR_DHT11_-_ChotroiHN.vn.rar

Video test Cảm biến:

Sản phẩm liên quan