1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2. Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •   Dòng điện cực đại: Ic= -10mA
   
 •   Công suất cực đại: Pc= 65W
   
 •   Điện áp cực đại:

  o   Uceo= -100V

  o   Ucbo= -100V

  o   Uebo= -5V
 •   Hệ số khuếch đại( hfe):15-75
   
 •   Tần số cắt Ft: 3MHz
 • Trans TI42CTrans TIP42C

 

Sản phẩm liên quan