1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2.  Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •   Dòng điện cực đại: Ic= 10A
   
 •   Công suất cực đại: Pc= 125W
   
 •   Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 100V

  o   Ucbo= 100V

  o   Uebo= 5V

   
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): >500
   
 •    Tần số cắt Ft: --
 • Tip147TIP147

Sản phẩm liên quan