1. Bộ sản phẩm bao gồm

2. Chức năng, ứng dụng
 

 • Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3. Thông số sản phẩm

 • Dòng điện cực đại: Ic= 5A
   
 • Công suất cực đại: Pc= 65W
   
 • Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 80V

  o   Ucbo= 80V

  o   Uebo= 5V
 • Hệ số khuếch đại( hfe): 1000
   
 • Tần số cắt Ft: TIP121

Sản phẩm liên quan