• Điện áp vào Vceo: -230V(min)
  • Điện áp Vc-b: -230V
  • Điện áp Vc-e: -230V;
  • Dòng Ic: -15A
  • Dòng Ib: -1.5A
  • Công suất (25C): 150W
  • Dải nhiệt độ: -55 to 150 C

Sản phẩm liên quan