Dưới đây là những bộ sản phẩm Combo của Linh Kiện Điện Tử 3M . Khi mua sản phẩm combo các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian đặt hàng và được mua với giá thấp hơn khi mua lẻ từng sản phẩm. Các bộ com co chính gồm: Bộ học tập cơ bản cho sinh viên thực hành, Bộ khoan mài đa năng tự chế và các bộ combo về máy hàn, phụ kiện hàn....

Dưới đây là những bộ sản phẩm Combo của Linh Kiện Điện Tử 3M.

Khi mua sản phẩm combo các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian đặt hàng và được mua với giá thấp hơn khi mua lẻ từng sản phẩm.

Các bộ com co chính gồm: Bộ học tập cơ bản cho sinh viên thực hành, Bộ khoan mài đa năng tự chế và các bộ combo về máy hàn, phụ kiện hàn....

san pham combo linh kien dien tu


Sản phẩm combo

129.000₫

189.000₫

899.000₫

1.200.000₫

369.000₫

410.000₫

229.000₫

270.000₫

398.000₫

500.000₫