1. Bộ sản phẩm bao gồm

 •  01 Transistor S9014

2. Chức năng, ứng dụng của Transistor

3. Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: Ic= 150mA
   
 •  Công suất cực đại: Pc= 625mW
   
 •  Điện áp cực đại:

  o   Uceo=  50V

  o   Ucbo= 60V

  o   Uebo= 5V
 •  Hệ số khuếch đại( hfe): 100-1000
   
 •  Tần số cắt: Ft>60MHz

S9014

                                                Hình ảnh thực tế của TRANSISTORS  S9014 To92

S9014

                                                                       Thứ tự chân TRANSISTORS  S9014

4, S9014 Datasheet

Sản phẩm liên quan