1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2.  Chức năng, ứng dụng

 •  Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: Ic= -500mA
   
 •  Công suất cực đại: Pc= 625mW
   
 •  Điện áp cực đại:

  o   Uceo= -20V

  o   Ucbo= -40V

  o   Uebo= -5V
 • Hệ số khuếch đại( hfe): <300
   
 •  Tần số cắt: Ft> 150MHz
 • S9012

Sản phẩm liên quan