Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

1. Giới thiệu

  • DHT11 là cảm biến nhiêt độ và độ ẩm giao tiếp với 1 chân dữ liệu
  • DHT11 đo được giá trị độ ẩm từ 20% đến 90%RH và nhiệt độ từ 0oC đến 50oC.
  • Độ chính xác: ± 5%RH và ±2oC. 

2. Các chân của DHT11

DHT11 có 4 chân: VCC, DATA, NC, GND

Module DHT11 đã được gắn sẵn điện trở và led báo nguồn, nên có 3 chân.

Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

Hình 1: Module DHT11.

- VCC: Nguồn 3.3 - 5.5VDC

- DATA: Chân dữ liệu

- GND: Nối đất, cực âm

3. Giao tiếp với Vi điều khiển

Module DHT11 đã được gắn sẵn điện trở nên chỉ cần nối trực tiếp chân DATA với chân VĐK là được.

Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

Hình 2: Kết nối DHT11 với Vi điều khiển.


DHT11 chỉ sử dụng 1 dây giao tiếp để truyền và nhận dữ liệu. Quá trình giao tiếp diễn ra trong 3 bước.

Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

Hình 3: Quá trình truyền nhận tín hiệu DHT11 với VĐK.


Bước 1: VĐK gửi tín hiệu đến DHT11:

Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

Hình 4: VĐK gửi tín hiệu đến DHT11 (màu đen),

DHT11 gửi tín hiệu phản hồi (màu xám).

Để bắt đầu quá trình giao tiếp với DHT11, đầu tiên chúng ta phải gửi 1 xung đến DHT11.

Xung này từ mức cao (1) xuống mức thấp (0) ít nhất là 18ms, sau đó đưa lên mức cao và tiếp tục bước thứ 2.


Bước 2: Tín hiệu phản hồi từ DHT11: (Hình 4)

Sau khi gửi 1 xung bắt đầu từ VĐK, DHT11 sẽ gửi 1 xung phản hồi để bắt đầu đọc dữ liệu. Xung này có mức thấp 80us sau đó ở mức cao 80us.


Bước 3: Đọc dữ liệu:

Cấu trúc dữ liệu có 40 bit, tương đương 5 byte mỗi byte gồm 8 bit.

- 2 byte đầu tiên là giá trị độ ẩm: byte 1 là phần nguyên, byte 2 là phần thập phân.

- 2 byte tiếp theo là giá trị nhiệt độ: byte 3 là phần nguyên, byte 4 là phần thập phân.

- Byte 5 là tổng của 4 byte trước, hay là tổng của Độ ẩm và Nhiệt độ. Nếu Byte 5 này không bằng tổng của 4 byte trước thì quá trình chuyển đổi bị lỗi, ngược lại thì đúng.

Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

Hình 5: Dữ liệu phản hồi bit “0”.

Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

Hình 6: Dữ liệu phản hồi bit “1”.

Sau khi gửi 40 bit dữ liệu, DHT11 sẽ gửi 1 xung có mức thấp là 50us sau đó lên mức cao và DHT11 sẽ ở trạng thái nghỉ, chờ đến khi lần giao tiếp tiếp theo.


4. Chương trình Đo Nhiệt độ - Độ ẩm hiển thị lên LCD1602 sử dụng 8051.

- Sơ đồ nguyên lý:

Module Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm DHT11

- Code chi tiết: 
http://www.mediafire.com/file/vj1t6go2j5b1jlo/CTR_DHT11_-_ChotroiHN.vn.rar

- Video test:

 

Sản phẩm liên quan