1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •    Dòng điện cực đại: Ic= 1.5A, Icm=3A
   
 •    Công suất cực đại: Pc= 1.5W
   
 •    Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 400V

  o   Ucbo= 700V

  o   Uebo= 9V
 •    Hệ số khuếch đại( hfe): 8-40
   
 •    Tần số cắt Ft: >4MHzMJE13003MJE13003
 •  

Sản phẩm liên quan