1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2.  Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •   Dòng điện cực đại: Ic= 1.5A, Icm=3A
   
 •   Công suất cực đại: Pc=20W
   
 •   Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 400V

  o   Ucbo= 700V

  o   Uebo= 9V
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): 14-57
   
 •   Tần số cắt Ft: >4MHz
 • MJE13003
   

Sản phẩm liên quan