1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •  01 Transistor H1061
   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •  Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: Ic= 4A
   
 •  Công suất cực đại: Pc= 40W
   
 •  Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 80V

  o   Ucbo=100 V

  o   Uebo= 5V
 •  Hệ số khuếch đại( hfe): >60
   
 •  Tần số cắt Ft: 10MHz
 • Trans H1061Trans H1061
 •  

Sản phẩm liên quan