1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2.  Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •   Dòng điện cực đại: Ic= 12A, Icm=24A
   
 •   Công suất cực đại: Pc= 100W
   
 •   Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 400V

  o   Ucev= 700V

  o   Uebo= 9V
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): 8-40
   
 •   Tần số cắt Ft: >4MHz
 • E13009E13009
 •  

Sản phẩm liên quan