Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N 10-30VDC

Mã SKU: SP3784-N

Giá

:

Mô tả :
 • Khoảng cách phát hiện: 5mm

 • Điện áp: DC 10-30V

 • Tần số đáp ứng: 800Hz

Vui lòng chọn loại ở bên dưới để mua hàng

Giá Trị

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N 10-30VDC

Cảm biến tiệm cận là một loại cảm biến có thể phát hiện sự hiện diện của các vật thể gần đó mà không cần có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào.  Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N 10-30VDC 

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N 10-30VDC

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N 10-30VDC

Thông Số Kỹ Thuật Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK

 • Model: PL-05N

 • Chế độ phát hiện: cảm ứng điện từ

 • Cảm biến đối tượng: Kim loại

 • Khoảng cách phát hiện: 5mm

 • Điện áp: DC 10-30V

 • Tần số đáp ứng: 800Hz

 • Chế độ đầu ra: NPN  ba dây, tiếp điểm ở chế độ thường mở ( NO)

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N NPN 10-30VDC

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N NPN 10-30VDC

Chức Năng Của Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05:

 • Cảm biến phát hiện kim loại

 • Bảo vệ ngắn mạch, phân cực ngược.

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N 10-30VDC Giá rẻ

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N 10-30VDC Giá rẻ

Cách Đấu Dây

 • Gộp cả 3 dây (3 trục x,y,z) nâu gộp nối vào cổng GND

 • Gộp 3 dây xanh nối vào VCC (cổng 5V).

 • Gộp 3 dây đen lần lươt nối vào tín hiệu xyz

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N PNP 10-30VDC

Cảm Biến Tiệm Cận FOTEK PL-05N PNP 10-30VDC

 

Sản phẩm liên quan