Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA

Cảm biến dòng là gì? 

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA được ứng dụng nhiều trong các mạch điện tử và ứng dụng trong các mạch chống trộm, phát hiện dòng điện AC và rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA

Thông Số Kỹ Thuật Cảm Biến Dòng

  • Dòng sơ cấp: 5A

  • Dòng thứ cấp: 5mA

  • Phạm vi tuyến tính: 0 ~ 15A (tải 50 Ohm)

  • Sai số: 0.2%

  • Dải nhiệt độ hoạt đông: -40 ~ 70 độ C

  • Ứng dụng: 

    • Được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử

    • Được ứng dụng nhiều trong đời sống hàng ngày

Trên Tay Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA

Trên Tay Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA Giá Rẻ

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A/5mA Giá Rẻ

Sản phẩm liên quan