1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 Transistor C828
   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản

3.  Thông số sản phẩm

 •    Dòng điện cực đại: Ic= 50mA, Icm=100mA
   
 •    Công suất cực đại: Pc= 250mW
   
 •    Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 25V

  o   Ucbo= 30V

  o   Uebo= 7V
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): >65
   
 •   Tần số cắt Ft: 110MHz
 • C828C828

 

Sản phẩm liên quan