1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •   01 Transistor C2383
   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •   Dòng điện cực đại: Ic= 1A
   
 •   Công suất cực đại: Pc= 900mW
   
 •   Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 160V

  o   Ucbo= 160V

  o   Uebo= 6V

   
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): 60-320
   
 •   Tần số cắt Ft: 100MHz
 • C2383C2383

Sản phẩm liên quan