1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 Transistor BU406

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •    Dòng điện cực đại: Ic= 7A
   
 •    Công suất cực đại: Pc= 60W
   
 •    Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 200V

  o   Ucbo= 400V

  o   Uebo= 6V

   
 •     Hệ số khuếch đại( hfe):  >10
   
 •     Tần số cắt Ft: >10MHzBU406

Sản phẩm liên quan