1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 Transistor BC557
   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •    Dòng điện cực đại: Ic= -100mA
   
 •    Công suất cực đại: Pc= 625mW
   
 •    Điện áp cực đại:

  o   Uceo= -45V

  o   Ucbo= -50V

  o   Uebo= -5V
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): 120-800
   
 •   Tần số cắt Ft: 320MHz
 • BC557BC557

Sản phẩm liên quan