1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •   01 Transistor BC548
   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •   Dòng điện cực đại: Ic= 100mA
   
 •   Công suất cực đại: Pc= 625mW
   
 •   Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 30V

  o   Ucbo= 30V

  o   Uebo= 6V

   
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): 110-800
   
 •   Tần số cắt Ft: 300MHzBC548

Sản phẩm liên quan