1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •    01 Transistor BC547

2. Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •    Dòng điện cực đại: Ic= 100mA
   
 •    Công suất cực đại: Pc= 625mW
   
 •    Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 45V

  o   Ucbo= 50V

  o   Uebo= 6V

   
 •    Hệ số khuếch đại( hfe): 110-800
   
 •    Tần số cắt (Ft): 300MHz
 • BC547C

Sản phẩm liên quan