AT89C51 24PU/24PI DIP 40

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Vi sử lý 8bit
  • Tần số hoạt động: 0-24MHZ
  • Bộ nhớ Flash:4 Kbyte
  • Độ bền 1000 chu kỳ ghi/xóa
  • 128x8bit RAM
  • 32 I/O
  • 2 Time/Counter 16bit
  • Điện áp hoạt động: 4-6V
  • Datasheet: Tại đây

AT89C51

 

AT89C51

Sản phẩm liên quan