1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2.  Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •   Dòng điện cực đại: Ic= -1mA
   
 •   Công suất cực đại: Pc= 400mW
   
 •   Điện áp cực đại:

  o   Uceo= -25V

  o   Ucbo= -20V

  o   Uebo= -7V

   
 •   Hệ số khuếch đại( hfe): 70-520
 • A564

 

Sản phẩm liên quan