1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •  01 Transistor A1013
   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •  Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: Ic= -1A
   
 •  Công suất cực đại: Pc= 900mW
   
 •  Điện áp cực đại:

  o   Uceo= -160V

  o   Ucbo= -160V

  o   Uebo= -6V

   
 •  Hệ số khuếch đại( hfe): 60-200
   
 •  Tần số cắt( Ft): >15MHz
 • A1013A1013

Sản phẩm liên quan