1.  Bộ sản phẩm bao gồm

2.  Chức năng, ứng dụng

 •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •    Dòng điện cực đại: Ic= 10A, Icm=20A
   
 •    Công suất cực đại: Pc= 80W
   
 •    Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 400V

  o   Ucbo= 450V

  o   Uebo= 7V

   
 •    Hệ số khuếch đại( hfe): >10
   
 •    Tần số cắt Ft:--2SC2625
 •  

Sản phẩm liên quan