1. Bộ sản phẩm bao gồm 

2. Chức năng, ứng dụng

 • Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản

3.    Thông số sản phẩm

 •  Dòng điện cực đại: Ic= 600mA
   
 •  Công suất cực đại: Pc= 625mW
   
 •  Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 40V

  o   Ucbo= 75V

  o   Uebo= 6V
 •  Hệ số khuếch đại( hfe): 100-300
   
 •  Tần số cắt: Ft >300MHzTrans 2N2222Trans 2N2222
 •  

Sản phẩm liên quan