Thông số kĩ thuật của Transistor

 •  Dòng điện cực đại: Ic= 500mA
   
 •  Công suất cực đại: Pc= 625mW
   
 •  Điện áp cực đại:

  o   Uceo= 20V

  o   Ucbo=40V

  o   Uebo=5V

   
 •  Hệ số khuếch đại( hfe): 100-240
   
 •  Tần số cắt: Ft >140 MHz

 

 • S9013

                                                    Hình ảnh thực tế của Transistor S9013

S9013

 

S9014 Datasheet

Sản phẩm liên quan