Module Arduino Ethernet W5100

Module Arduino Ethernet W5100

Module Arduino Ethernet W5100

Hướng dẫn Giao tiếp Module Ethernet W5100 với Arduino UNO R3

1. Chuẩn  bị:

  • Kit Arduino Uno (R3).
  • Module Arduino Ethernet W5100.
  • Dây kết nối mạng Lan.
  • Dây kết nối USB (A- B).
  • Máy Tính Laptop.

w5100

               Dây mạng LAN

 

2. QUY TRÌNH TEST

 Bước 1. Kết nối broad  Kit Arduino Uno và  module  Arduino  Ethernet W5100

 Module Ethernet W5100 hà Nội

Bước 2: Kết nối dây USB, dây LAN vào board arduino, board Ethernet W5100 vào máy tính

Module Ethernet W5100 giá rẻ

Bước 3: Mở phần mềm nạp Arduino, click File -> Example -> Ethernet -> Websever . Để bật ví dụ mẫu của module Arduino  Ethernet 5100.  Nạp vào arduino

 

Bước 4: Click Serial Monitor ,một hộp thoại hiện lên để ta biết được  địa chỉ IP (Đây sẽ là địa chỉ  mà ta sẽ sử dụng  để  thông qua  1 trình duyệt web để  đọc trạng thái các cổng của KIT Arduino Uno sẽ được hiển thị trên trình duyệt đó)

Bước 5: Bật 1 trình duyệt  Web nên. Trên thanh địa chỉ  nhập địa chỉ IP vào khi đó  trạng thái  của các cổng trên  Kit  được hiển thị  trên trình duyệt web.

Như vậy là thành công

 

Lưu ý:

Nếu trong trường hợp  không đọc được trạng thái như hình phía trên ta cần thay đổi  địa chỉ IP trên máy của chúng ta bằng cách .ClickControl panel -> Network And Sharing Center -> Local Area Connect Status -> Properties  Click  Internet Protocol Version 4 .Sau đó chọn như hình phía dưới. Sau đó nhấn OK!  và nhập lại địa chỉ  IP  trên trình duyệt WEB.

 

Sản phẩm liên quan