Mô tả :

Giao diện cung cấp 51 đơn giao diện SPI serial, các trang web, Nios II mềm lõi hướng thường xuyên

màn hình LCD Nokia5110 được sử dụng để tháo rời các điện thoại Nokia, trang web này được bán bởi các tinh thể lỏng pick-off-màu sắc, và chất lượng là rất tốt.

Tầng thiết kế cho trang web, có bốn góc của lỗ định vị, trong khi cung cấp lên và xuống hai hàng của cổng dây, bố trí như sau: 
  1. RST - Thiết lập lại 
  2. CE - chip chọn 
  3. DC - dữ liệu / hướng dẫn chọn 
  4. DIN - chuỗi dòng dữ liệu 
  5. CLK - nối tiếp dòng đồng hồ 
  6. VCC - điện đầu vào (3.3v và 5v có thể, sau khi xác minh thực nghiệm, không có vấn đề) 
  7. BL - kiểm soát đèn nền 
  8. GND - đất

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các LCD khác :

lcd5110

Sản phẩm liên quan