1.  Bộ sản phẩm bao gồm

  •    01 Transistor E13007-2
     

2.  Chức năng, ứng dụng

  •    Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
     

3.  Thông số sản phẩm

  •  

Sản phẩm liên quan