1.  Bộ sản phẩm bao gồm

 •   01 Transistor B562
   

2.  Chức năng, ứng dụng

 •   Sử dụng trong các mạch điện tử cơ bản
   

3.  Thông số sản phẩm

 •    Dòng điện cực đại: Ic= -1A
   
 •    Công suất cực đại: Pc= 900mW
   
 •    Điện áp cực đại:

  o   Uceo= -20V

  o   Ucbo= -25V

  o   Uebo= -5V

   
 •    Hệ số khuếch đại( hfe): 85-240
   
 •    Tần số cắt( Ft): 350MHz
 • Trans B562
 •  

Sản phẩm liên quan