ATmega128A-AU TQFP64

Thông Số Kỹ Thuật

  • Atmel® 8-bit microcontroller
  • Tần số max: 16MHz
  • Bộ nhớ flash: 128KB
  • Bộ nhớ ROM: 4Kb
  • Bộ nhớ SRAM: 4Kb
  • 53 I/O
  • 6 PWM Channels
  • Điện áp hoạt động: 2.7v~5.5v
  • Datasheet: Tại đây

ATMEGA128A-AU TQFP64

Sản phẩm liên quan