TDA2040A TO220

Thông Số Kỹ Thuật

  • Điện áo cung cấp: +-2.5 to  +-20V

  • Dòng điện đầu vào Iin: +-200nA

  • Dòng điện ra tối đa: 4A

  • Công suất tại 75C: 25W

  • Dải nhiệt độ: -40 to 150C

  • Tần số kênh BW: 150kHz

  • Ứng dụng: Dùng trong cách mạch khếch đại âm thanh dùng họ ic TDA

TDA2040A TO220

Sản phẩm liên quan