LM4871T SOP8

Thống Số Kỹ Thuật

  • Số chân: 8 chân

  • Ứng dụng: dùng làm loa mini để cắm vào máy tính hay điện thoại..và còn nhiều ứng dụng khác nữa.

LM4871T SOP8

Sản phẩm liên quan